P.H.I. Logistics BV

Steenweg  17

Havennummer 2115-2117

9936 BP Delfzijl

Nederland

Tel: +31 (0) 596 715 050

KvK: 24160640

BTW: 0099.52.469.B.01


Op alle overeenkomsten waarbij wij optreden als expediteur zijn de "Nederlandse expeditievoorwaarden" (Fenex voorwaarden) van toepassing en op alle overeenkomsten waarbij wij optreden als logistieke dienstverlener zijn de "Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten" (Fenex voorwaarden), laatste versie, van toepassing, welke u van ons hebt ontvangen en welke in meerdere talen zijn gepubliceerd op www.fenex.nl. In deze voorwaarden is onder meer een rechts- en forumkeuzebeding opgenomen. Wij verwerpen uitdrukkelijk de toepasbaarheid van uw voorwaarden.

To all our agreements whereby we act as forwarder the Dutch Forwarding Conditions (Fenex Conditions) apply, and to al agreements whereby we act as service provider the Terms and conditions for Value added Logistics (Fenex Conditions), latest version, apply, which you have received from us and which are published in the English, German respectively the French language at www.fenex.nl. These terms and conditions include a governing law- and jurisdiction clause. We expressly reject the applicability of your terms and conditions.


Links:

Website & e-mail disclaimer